Wednesday, June 17, 2009

Friends


Vi alla behöver vänner någon gång. Vi måste berätta saker, vi behöver närheten och stödet. Det får du av en vän, vi förlitar oss på dessa människor. Det är klart att några av dessa inte kommer vara där jämt och några kommer att göra dig besviken. Men vänner finns för en andledning. Man får kontakt med vissa människor för att de kommer att lära dig något. Kanske man inte märker det men på något sätt så gör de det. Vänner kanske kommer och går, ger dig skratt och gråt men så länge som du får något, det är vad som är viktigast. Ta hand om de människorna och tiden du får med dessa människor kanske blir längre. För de människorna du förlorar, komihåg dem och allt de har gett dig, de gav dig det för en andledning!

~~~~~

We all need friends some times, we need to tell things, we need some closeness and support. That is what you get from friends, we rely on these people, sure some people will not be there all the time and people will disappoint you, but friends are there for a reason. You connect with certain people because they are going to learn you about life. Maybe you don’t see or feel it, but somewhere, somehow they are. Friends maybe come and go, gives you laughs and things to cry about, but as long as you got something, that’s what’s important. Take care of those people and maybe the time you have with them gets little longer. For those people you lost, remember them and all that they have given you, they gave it for a reason!


I want just want to say thanks to laurel, she is so nice and I love her blog! Take a look at it here

1 comment:

Valeria Eugene said...

this post is beautiful! your words are so true/inspiring
p.s. i love your blog! want to exchange links?

bisous,
le rève

Blog Archive