Friday, June 19, 2009

Pride & Prejudice

En av mina favorit filmer, är också en bok. det är Jane Austins Stolthet och fördom. I den filmen spelar den söta Kiera och inte bara att de har bra skådespelare. det finns vishet, kärlek och en vacker miljö. Greg Williams har tagit jättefina bilder från inspelningen av filmen.
~~~~~

One of my favourite movie and book is Jane Austin Pride & Prejudice. In the movie Kiera plays the main role, and it has passion, love and other lovely things that I like. not to be left out is the beautiful surroundings that they have in the movie. Greg Williams took amazing photos on the set of Pride & Prejudice.

1 comment:

Emily Annabelle said...

oh my god this movie makes me cry so hard!!!!

Blog Archive