Friday, September 25, 2009

The Breakfast Club

This is a movie from 1985. A classic that I love! It is about a diverse group of high schoolers forced to spend detention on a Saturday in the library. Forced to make the best of their circumstances, they learn to understand each other and discover that in spite of their initial differences, they actually share many common feelings and problems.


****

Detta är en film från 1985. En klassiker som jag älskar! Den handlar om en grupp high svhool-elever som tvingas tillbringa deras kvarsittning på en lördag i skolans bibliotek. De blir tvungna att göra det bästa av sin situation, de lär sig att förstå varandra och upptäcka varandra trots sina skillnader, de märker att de faktiskt har många gemensamma känslor och problem.

No comments:

Blog Archive